Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

poprostuyuki
21:19
Bo pod koniec dnia liczy się tylko to czy jest się szczęśliwym.
— Meneroth
Reposted fromMeneroth Meneroth viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:18
3222 0524
Reposted fromLookrecja Lookrecja viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:18
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:18
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:17
poprostuyuki
21:17
Pracuj ciężko w ciszy, niech efekty robią hałas.
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:14
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:11
2555 20dc 500
poprostuyuki
21:11
7478 19ec 500
Perpendicular lines.
Reposted fromlevune levune vialunoliel lunoliel
poprostuyuki
21:07
1001 e8f1 500
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:02
poprostuyuki
21:02
9641 fc25
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
20:59
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
20:59
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
20:57
0134 115a 500
Reposted frompunisher punisher viaSkydelan Skydelan

November 02 2018

poprostuyuki
21:07
7971 7708 500
Reposted fromoll oll viamy-anxieties my-anxieties
poprostuyuki
21:05
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:03
Reposted frompotrzask potrzask viadusix dusix
poprostuyuki
21:03
poprostuyuki
21:03
4296 04ac 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamydiscovery mydiscovery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl