Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

poprostuyuki
16:25
6062 212e 500
poprostuyuki
16:22
poprostuyuki
16:17
Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO
poprostuyuki
16:14
The best thing about being short is people lifting you off the ground during hugs
poprostuyuki
16:10
9144 0db6 500
16:01
Reposted frommurmur murmur viaoutkapa outkapa
poprostuyuki
15:50
9267 74bd 500
"....Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę. 
I w świętość naszej sprawy. 

Dziś idę walczyć - Mamo kochana, 
Nie płacz, nie trzeba, ciesz się, jak ja, 
Serce mam w piersi rozkołatane, 
Serce mi dziś tak cudnie gra. (..) "
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie
poprostuyuki
15:50
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobrebopolskie dobrebopolskie
poprostuyuki
15:49

July 31 2017

poprostuyuki
20:57
8023 5e1f
Reposted frometernaljourney eternaljourney

July 30 2017

poprostuyuki
19:56
4592 007b 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialittlegray littlegray
poprostuyuki
19:52
poprostuyuki
18:57
7797 3fcc
Reposted fromretaliate retaliate viaeternaljourney eternaljourney
poprostuyuki
18:38

July 29 2017

poprostuyuki
13:30
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viapoppyseed poppyseed
poprostuyuki
13:25
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapinkdress pinkdress

July 25 2017

poprostuyuki
16:03
poprostuyuki
15:57
8750 5e4b
Reposted fromxalchemic xalchemic viazeberko zeberko

July 20 2017

poprostuyuki
13:11
1581 b117
Reposted fromnyaako nyaako viaester ester
poprostuyuki
13:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl