Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

poprostuyuki
16:47
Reposted fromgruetze gruetze viailovegreen ilovegreen

July 06 2017

poprostuyuki
13:39
3406 24ea 500
Reposted fromoutline outline viamessinhead messinhead
poprostuyuki
13:34
Mam najlepszego chłopaka na świecie.
Reposted fromsann sann viamessinhead messinhead
poprostuyuki
13:19
8132 60c8
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaniuszka aniuszka
poprostuyuki
13:19
6314 6fc4
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viaaniuszka aniuszka

July 03 2017

poprostuyuki
12:20
0046 0058 500
poprostuyuki
12:18
nauczyłam się nie obwieszczać o połamanym niebie, nie celebrować przegranych wojen, nie wystawiać teatralnych sztuk złamanego serca. bo ramię czy mankiet do łez nie mogą być jakiekolwiek, a i tak umiera się tak naprawdę tylko w sobie, po cichu, nocą, gdy świat nie istnieje. nauczyłam się pozwalać odchodzić marzeniom od rozumu, myślom od stąpania po ziemi, ludziom ode mnie, a samemu wychodzić nie trzaskając drzwiami, bo tylko wtedy wiadomo kto zauważył nieobecność.
— Magda Wojciechowska - Milknę
poprostuyuki
12:14
poprostuyuki
12:08
3685 3bee 500
poprostuyuki
11:55
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viazeberko zeberko
11:54
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viamy-anxieties my-anxieties
poprostuyuki
11:53
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapinkdress pinkdress
11:53

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice viazeberko zeberko
poprostuyuki
11:51
...po prostu żyj dniem dzisiejszym. Tylko dziś jest ważne. Wczoraj może nas zepchnąć w żale i smutek. Jutro może spowodować, że będziemy się bać. Lecz z dziś, z tym jednym dniem życia, poradzimy sobie.
— Regina Brett
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viapinkdress pinkdress
poprostuyuki
11:48
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viamy-anxieties my-anxieties
poprostuyuki
11:48
6685 609d 500
Reposted frompiehus piehus viazeberko zeberko

June 10 2017

poprostuyuki
19:50
5049 e6b2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
poprostuyuki
19:45
0046 0058 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatractable tractable
poprostuyuki
14:45
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viapatrzpodnogi patrzpodnogi
poprostuyuki
14:33
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viawinnym-swiecie winnym-swiecie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl