Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

poprostuyuki
14:00
poprostuyuki
13:55
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway

February 20 2018

14:35
6814 98a3 500

wickedlovelyperfectlyimperfect:

This is a picture from the Curiosity Rover on Mars showing Earth from the Perspective of Mars. You are literally looking at your home from the Perspective of another planet. Epic times indeed

poprostuyuki
14:33
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viagdybam gdybam
poprostuyuki
14:30
poprostuyuki
14:29
7212 15fc
*niepochamowany śmiech*
Reposted fromshitsuri shitsuri viakjuik kjuik
poprostuyuki
14:29
poprostuyuki
14:26
4762 4a4a
Reposted fromwwannie wwannie viaSkydelan Skydelan
14:26
2036 c853
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
14:26
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
14:26
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
14:24
7973 8252 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianondiscovery nondiscovery
poprostuyuki
14:24
poprostuyuki
14:22
Be smart, be strong, be proud, live honorably and with dignity, and just hold on.
— James Frey, A Million Little Pieces
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
14:21
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
poprostuyuki
14:20
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
poprostuyuki
14:20

February 17 2018

poprostuyuki
23:25
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus vianiebieskieoczy niebieskieoczy
poprostuyuki
23:24
3374 f39f
poprostuyuki
23:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl