Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

16:16
poprostuyuki
16:14
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viazeberko zeberko

October 16 2017

20:28
3402 df5e 500

ahoychrispineda:

I love this so much

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakjuik kjuik

October 15 2017

poprostuyuki
09:03
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viadobby dobby
poprostuyuki
09:02
7638 f936
Reposted fromsheismysin sheismysin viadobby dobby
poprostuyuki
09:01
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viadobby dobby

October 13 2017

20:20
1391 44ce 500
Reposted fromhawke hawke viaalicexxx alicexxx
poprostuyuki
20:18
poprostuyuki
19:58
7254 e592 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialunoliel lunoliel
poprostuyuki
19:57
Reposted fromFlau Flau vialunoliel lunoliel
poprostuyuki
19:56

October 12 2017

19:59
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi vianiebieskieoczy niebieskieoczy
poprostuyuki
19:57
Reposted fromFlau Flau viamy-anxieties my-anxieties
19:56
1653 f6f5

October 11 2017

poprostuyuki
19:24
4038 a384
poprostuyuki
19:23
0160 49f2 500
Reposted fromwebomatic webomatic viawrite-url-here write-url-here
poprostuyuki
19:22
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
19:21
poprostuyuki
19:16
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove vianondiscovery nondiscovery
poprostuyuki
19:14
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely vianondiscovery nondiscovery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl