Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

poprostuyuki
19:59
6774 8336
Reposted fromYiruma Yiruma viaoll oll
poprostuyuki
19:49
Reposted frombluuu bluuu viasatyrlane satyrlane
poprostuyuki
19:39
Mieć go przy sobie... dotykać go... patrzeć, jak się uśmiecha... słyszeć te słowa. Mogłam przejść przez każde piekło pod warunkiem, że po męczącym dniu znajdę się tuż przy nim
— Sylvia June Day
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiebieskieoczy niebieskieoczy
poprostuyuki
19:38
5945 7842 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik

February 16 2017

poprostuyuki
15:44
9801 678d 500
poprostuyuki
15:44
poprostuyuki
15:42
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka

February 14 2017

poprostuyuki
21:24
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialunoliel lunoliel
poprostuyuki
21:20
4498 f3ce
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialunoliel lunoliel
poprostuyuki
21:18
poprostuyuki
21:15
"Młodziutka Brigitte Bardot pojawiła się w bikini na plaży, gdzie obowiązywały kostiumy jednoczęściowe.
- Proszę pani - zwrócił jej uwagę porządkowy - w tym miejscu można się opalać tylko w jednoczęściowym stroju.
- Nie ma problemu - uśmiechnęła się gwiazdka. - Którą część mam zdjąć: górę czy dół?"

;)
Reposted fromtimetolove timetolove viamy-anxieties my-anxieties
poprostuyuki
20:54
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viashiawasedawa shiawasedawa
20:35
6670 c3bb
poprostuyuki
20:31
Reposted fromvith vith viamy-anxieties my-anxieties
poprostuyuki
20:29
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viamy-anxieties my-anxieties
poprostuyuki
20:25
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frommisanthropy misanthropy viashiawasedawa shiawasedawa
poprostuyuki
20:24
3096 289d 500
poprostuyuki
20:20

July 09 2015

poprostuyuki
19:05
1053 8bb3 500
Reposted fromlouse louse viaankaottak94 ankaottak94
poprostuyuki
19:03
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viatwarze twarze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl