Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

poprostuyuki
12:04
2361 b8c7 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaaniuszka aniuszka
poprostuyuki
12:01
8363 e3e8
Reposted frompotatolovero potatolovero viaBloodyYuki BloodyYuki
poprostuyuki
11:59
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viaconfusion confusion
poprostuyuki
11:50
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaBloodyYuki BloodyYuki
11:46
4335 3aac

cannedcream:

ultrafacts:

chupakarma:

ultrafacts:

Source For more facts, follow Ultrafacts

nobel prize worthy work

Here’s a diagram from the original paper.

image

Here’s the full article: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0088458

poprostuyuki
11:45
5446 66f2
Reposted fromnetcrap netcrap viawrite-url-here write-url-here
poprostuyuki
11:42
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viaxxvags xxvags
poprostuyuki
11:39
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viapinkdress pinkdress

May 22 2017

poprostuyuki
20:21
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters vialexxie lexxie
poprostuyuki
20:18
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viapsychoza psychoza
poprostuyuki
20:18
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost vialexxie lexxie
20:17
poprostuyuki
20:15
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafckit fckit
poprostuyuki
20:14
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viafckit fckit
poprostuyuki
20:13
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viafckit fckit
poprostuyuki
20:11
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaWeroniikaa Weroniikaa
20:10
0297 0f76

serious:

who were you?

poprostuyuki
20:09
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaalwaysleave alwaysleave

May 15 2017

06:35
All the hardest, coldest people you meet were once as soft as water. And that’s the tragedy of living.
— Iain Thomas (via quotemadness)
Reposted fromfreakish freakish viaChomikoveLove ChomikoveLove
06:30
4989 9c9e

celticpyro:

sixpenceee:

This fake brain actually has the same consistency as the real deal. So now you know how concussions happen! 

All my datafiles…contained in jelly…

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl