Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

poprostuyuki
14:35
5771 b854
Reposted fromoutoflove outoflove viaintroweirds introweirds
poprostuyuki
14:32
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viajethra jethra
poprostuyuki
14:28
5178 3244 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vianieprzytomny nieprzytomny
14:26
5287 2b3f 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viaMrrruk Mrrruk

September 12 2017

poprostuyuki
19:18
4787 0cd1
Reposted fromoutoflove outoflove vianiebieskieoczy niebieskieoczy
poprostuyuki
19:12
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viadontexpecttofeel dontexpecttofeel

September 10 2017

poprostuyuki
19:44
6500 c9b7 500
Reposted fromnosiemka nosiemka vianiebieskieoczy niebieskieoczy
poprostuyuki
11:30
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viamoai moai
poprostuyuki
11:26
6578 e4b7
Reposted fromPoranny Poranny viaPrzygnebiona Przygnebiona
11:25
5783 fc9c 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viabeinthe beinthe
poprostuyuki
11:12
2544 2c36
394
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaLazhward Lazhward
10:27
9666 1f66 500
Reposted fromMijime Mijime viawrite-url-here write-url-here

September 09 2017

18:54

September 07 2017

poprostuyuki
20:42
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach.
Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromsorriso sorriso viaaviee aviee

September 06 2017

poprostuyuki
15:49
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. I tyłek.
Reposted fromawakened awakened vialaluna laluna
poprostuyuki
15:48
6314 6fc4
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viakaskowata kaskowata
poprostuyuki
15:46
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viasbguys sbguys
poprostuyuki
15:37
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viawetryagain wetryagain
poprostuyuki
15:36
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viawetryagain wetryagain
15:35
2377 1c26
Reposted fromunco unco viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl