Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

poprostuyuki
11:42
6440 d1e0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
11:41
5574 5e50
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaSkydelan Skydelan
11:41
3771 b8a1 500
poprostuyuki
11:41
Nie przegap tych wszystkich dni między dziś a tym, czego się boisz albo nie możesz doczekać. Bądź obecna tu i teraz.
— R.Brett - "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromnivea nivea viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
11:40

May 07 2018

poprostuyuki
21:35
7757 8652
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:33
Bo zmiany trzeba zacząć od siebie i na sobie poprzestać.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromovermind overmind viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:33
8315 0f4a
Reposted fromspokodama spokodama viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:33
8718 4c34 500
Didn't expect that
Reposted fromckisback ckisback viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:30
Reposted fromgruetze gruetze viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:26
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:25
Zbyt często do życia budzi nas dopiero jakaś tragedia. Nie musisz czekać do Sylwestra, żeby zacząć od nowa.
— Regina Brett "Jesteś cudem"
Reposted fromnivea nivea viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:20
Co sprawia, że człowiek zaczyna nienawidzić sam siebie? Może tchórzostwo. Albo nieodłączny strach przed popełnieniem błędów, przed robieniem nie tego, czego inni oczekują
— Paulo Coelho
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:20
4452 b424
Maleńkie krokodylki <3
poprostuyuki
21:15
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:13
Jeśli udało Ci się uratować chociaż jedno życie, zmienić chociaż raz szlak biegu zdarzeń na lepszy, jeśli udało Ci się podnieść z bruku czyjeś serce, albo wnieść w czyjś świat coś dobrego, jeśli ofiarowałeś komuś, coś co pozwoliło mu na nowo uwierzyć – to myślę, że udało Ci się zrobić to, co w życiu najważniejsze. 
— Aleksandra Steć
poprostuyuki
21:09
5503 2c6a
Reposted fromfitvet fitvet viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:08
"In Poland is a great proverb: "Everyone wants to have a friend, but not everybody wants to be a friend". Now more often we want to "have". "I want a kid" - instead of "I want to be a mother", "I want to be married" - instead of "I want to be a wife" etc. Behind these subtleties of language stands a reference to life, motto: If - I am for someone, or - someone is for me... In our wish - have - we are breaking lives, breaking hearts - and suffer from loneliness... The person who "own" will be always not enough of what he has. Too little money, too little power, not enough one wife, not enough friends, not enough happiness, not enough himself. Consumer, not having his own self, is becoming what he owns."
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viaSkydelan Skydelan
poprostuyuki
21:07
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

April 28 2018

poprostuyuki
18:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl