Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

poprostuyuki
20:17
4613 c4ac 500
Kraków, przystanek Cracovia. "Sometimes you wake up from a dream. Sometimes you wake up in a dream. And sometimes every once in a while, you wake up in someone else's dream"
Reposted fromnivea nivea viasarkacy sarkacy
17:37
8593 d31f
poprostuyuki
17:15
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie vianiebieskieoczy niebieskieoczy
poprostuyuki
16:40writing-myself-sane:

maraglen:

feistyfrank:

davediddlystrider:

This man is qualified to play as nightwing

This man is qualified to fuck me

I think he is qualified to be a helicopter too

And there ladies and gentlemen are the three sides of soup.io: nerdy, horny, high

poprostuyuki
16:39
poprostuyuki
16:34
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
poprostuyuki
16:34

March 07 2017

poprostuyuki
21:05
Reposted fromgruetze gruetze viakjuik kjuik
poprostuyuki
20:59
2210 1408
Reposted fromrol rol vianiebieskieoczy niebieskieoczy
poprostuyuki
20:39
Kobieta jest po to, żeby coś robiła – nie! W pierwszej kolejności jest w innym celu: kobieta wnosi coś, co powoduje, że bez niej świat nie byłby taki sam. Mężczyzna i kobieta nie są tacy sami. Nie, żeby jedno z nich było ważniejsze od drugiego, tylko że mężczyzna nie wnosi harmonii, a ona tak. To ona daje harmonię, która uczy nas łagodności, delikatnej miłości i sprawia, że świat jest piękniejszy.
— Papież Franciszek
Reposted fromflorentyna florentyna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
poprostuyuki
20:38
5211 ec25
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viaExplorers Explorers
poprostuyuki
20:32
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda vianiskowo niskowo
poprostuyuki
20:20
8133 713a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaester ester

March 04 2017

poprostuyuki
17:25
1882 6af5
Reposted fromsoSad soSad viainvisibility invisibility
poprostuyuki
17:21
9105 26c0
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viapiehus piehus
poprostuyuki
17:21
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapiehus piehus
17:19
8482 29a7
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viapiehus piehus
poprostuyuki
17:17
What matters most is how well you walk through the fire.
— Charles Bukowski
Reposted frommefir mefir viafajnychnielubie fajnychnielubie
poprostuyuki
17:13
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viaester ester
poprostuyuki
17:13
7606 e82a
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viazeberko zeberko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl