Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

poprostuyuki
17:53
7947 1e13 500
<3
17:50
4837 e7b1 500
Reposted fromtron tron viazeberko zeberko
poprostuyuki
17:50
4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSkydelan Skydelan

December 03 2017

poprostuyuki
20:37
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaSkydelan Skydelan

November 26 2017

19:29
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viaSkydelan Skydelan

November 25 2017

poprostuyuki
19:25
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viageralt geralt
poprostuyuki
18:57
Każdy lot zaczyna się spadaniem.
— George R. R. Martin "Gra o tron"
Reposted fromwerterowska werterowska viain-flagranti in-flagranti
poprostuyuki
18:56
5298 1063
Reposted fromkarahippie karahippie viageralt geralt
poprostuyuki
18:40
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
18:16
poprostuyuki
18:16
8433 b9d3 500
Tatry, 23.11.2017, godz. 8 rano
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialovesweets lovesweets
poprostuyuki
18:15
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij vialovesweets lovesweets

November 24 2017

poprostuyuki
21:20
poprostuyuki
21:10
7535 0da7
Reposted fromzciach zciach viaverdantforce verdantforce
21:06
poprostuyuki
20:59
2347 9389 500
Reposted fromslodziak slodziak viaKawaiiNamida KawaiiNamida
20:51
0516 230b 500
poprostuyuki
20:51
Reposted fromzelbekon zelbekon viacylonapplepie cylonapplepie
poprostuyuki
20:47
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viaviva-salvadore viva-salvadore
poprostuyuki
20:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl