Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

poprostuyuki
11:40
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
poprostuyuki
11:39
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

August 08 2017

poprostuyuki
20:21
3617 6e8e
Reposted fromlittlefool littlefool viamikrokosmos mikrokosmos
poprostuyuki
20:15
trakoscan castle VI
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialeire leire
20:10
poprostuyuki
20:06
Chcę Cię taką zobaczyć, bez żadnego erotyzmu. Zobaczyć Cię całą, wszystkie blizny, wszystko, dokładnie wszystko. Patrzeć i widzieć duszę, która lśni pod cienką warstwą skóry, która pulsuje w żyłach, płonie w sercu. Chcę Cię taką zobaczyć. Po prostu, zwyczajnie, tak jak patrzy się na motyle, które przefruwają Ci kilka centymetrów przed nosem, piękne, nieuchwytne, nierealne prawie.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaaynis aynis
poprostuyuki
20:05
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
poprostuyuki
20:02
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala viazenibyja zenibyja
20:01
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viatak-czekam tak-czekam
poprostuyuki
20:01
poprostuyuki
19:46
Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO
19:40
2572 037c

septicstacheedits:

Expecto Fuckyou
poprostuyuki
19:32

August 04 2017

poprostuyuki
16:25
6062 212e 500
poprostuyuki
16:22
poprostuyuki
16:17
Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO
poprostuyuki
16:14
The best thing about being short is people lifting you off the ground during hugs
poprostuyuki
16:10
9144 0db6 500
16:01
Reposted frommurmur murmur viaoutkapa outkapa
poprostuyuki
15:50
9267 74bd 500
"....Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę. 
I w świętość naszej sprawy. 

Dziś idę walczyć - Mamo kochana, 
Nie płacz, nie trzeba, ciesz się, jak ja, 
Serce mam w piersi rozkołatane, 
Serce mi dziś tak cudnie gra. (..) "
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl